Meny

Kunstutstilling om selvmord

 

Over 500 mennesker dør i selvmord i Norge hvert år

Før jeg startet som fotograf arbeidet jeg i LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.  LEVE har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte omsorg og støtte. LEVE arbeider også for å forebygge og redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Over 500 mennesker dør i selvmord i Norge hvert år. LEVE møter personer som er berørt av disse selvmordene. Personer som har mistet en kjæreste, venn, en sønn/datter, familie eller kollega. Regjeringen har forpliktet seg på å forsøke å redusere selvmordsraten i Norge med 20 % innen 2020 som medlemsland i Verdens Helseorganisasjon. Statsbudsjettet lover kun 5 millioner til gjennomføring av nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading. LEVE etterlyser en sterkere innsats for å bryte den økningen i selvmord. www.leve.no

#girlivetmening heter kunstutstillingen som ble vist i Rådhusgalleriet. Målet med utstillingen var å sette fokus på temaet selvmord gjennom kunst-opplevelser og presentasjon av LEVEs sorgstøttearbeid og selvmordsforebyggende arbeid. Utstilling er et samarbeid mellom LEVE og kunstner Eline Medbøe. Eline Medbøe

Jeg har dokumentert fra kunstutstillingen og her kan du se bildene;

 

«Minneavdelingen»:
Minneteppe. Et lappeteppe i 10 store deler, laget av 120 etterlatte ved selvmord, under ledelse av kunstner Eline Medbøe. Medbøe mottok Åpenhetsprisen i 2014, sammen med Lene Marlin, for arbeidet. Minneteppet

LEVE010LEVE012LEVE014LEVE007LEVE006LEVE004LEVE011LEVE008LEVE005
Personlige foto fra unge mennesker, om deres tap og om dem de mistet:

LEVE001LEVE002LEVE003

 

 

Tenning av el-lys, plassert på egne hyller foran vinduet:

LEVE015
2) «Meningsavdelingen»:
Bilaget Å VÆRE ER VAR, utgitt ved Verdensdagen for selvmordsforebygging 2015. Et lite utvalg mennesker skriver om hvordan de opplever det å være menneske i verden, under temaet Aksept av hva det er å være menneske. Å være-er-var

LEVE033

LEVE034LEVE035

LEVE042

LEVE036LEVE037LEVE038LEVE039LEVE040
Foto av fotograf og Unge LEVE-medlem, Stine Tragethon, fra boken De glemte sørgende. Boken omhandler barn og unge og deres sorg og er laget i samarbeid med Eva Steinkjer:

LEVE032LEVE031LEVE030
Det interaktive kunstverket #girlivetmening. Besøkende ble invitert til å «tråde» på bildet i løpet av utstillingsperioden:

LEVE041LEVE025LEVE029LEVE028LEVE027LEVE026LEVE024LEVE021